» مسئولیت کارگر و کارفرما در صورت ورود خسارت

مسئولیت کارگر و کارفرما در صورت ورود خسارت

در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه، به دیگری خسارت وارد کند چه کسی مسئول است؟ آیا کارگر باید جبران خسارت کند یا کارفرما؟


یکی از سوالات مهمی که در زمینه ی جبران خسارت توسط کارگر و کارفرما مطرح می شود این است که اگر کارگری در زمان انجام وظیفه کاری، به شخص دیگری خسارتی وارد نماید، اشخاص زیان دیده باید به چه کسی مراجعه کنند و از او مطالبه خسارت نمایند؟

ماده ١٢ قانون مسئولیت مدنی می گوید:

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به ‌مناسبت آن وارد شده است؛ مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

مطابق این ماده اصل بر عدم تقصیر کارگر می باشد و کارگر زمانی مسئول جبران خسارت است که ثابت شود مرتکب تقصیری شده است. بنابراین زیان دیده می تواند به کارفرما مراجعه کند و از او مطالبه خسارت نماید. در این صورت کارفرما نیز باید خسارت را به او پرداخت کند مگر اینکه ثابت کند که تمامی احتیاطات لازم را انجام داده است؛ یعنی در اینجا کارفرما باید بتواند بی تقصیری خود را اثبات کند.

به علاوه کارفرما می تواند پس از جبران خسارت، به کارگر مراجعه کند و خساراتی را که جبران کرده از او مطالبه نماید. البته کارفرما به شرطی می تواند به کارگر رجوع کند که تقصیر او را اثبات کند.


بنابراین اصل بر عدم تقصیر کارگر است و در صورت ورود خسارت و آسیب به اشخاص دیگر، کارفرما مسئول جبران خسارات وارده می باشد مگر اینکه ثابت شود که کارگر مرتکب تقصیر شده که در این صورت خود او باید جبران خسارت نماید.


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله