خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


قانون اساسی


مصونیت نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی

مصونیت نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی

نمایندگان مجلس در ارائه ی نظرات خود آزادند.یکی از اصول مهمی که در قانون اساسی بیان شده اصل مصونیت پارلمانی می باشد. قانون اساسی در راستای این اصل به صراحت بیان کرده اس...

نظر ۰ بازدید ۶۲۴


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ   |   تهران وکیل  


مشاوره support