خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


کارگر


مسئولیت کارگر و کارفرما در صورت ورود خسارت

مسئولیت کارگر و کارفرما در صورت ورود خسارت

در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه، به دیگری خسارت وارد کند چه کسی مسئول است؟ آیا کارگر باید جبران خسارت کند یا کارفرما؟ یکی از سوالات مهمی که در زمینه ی جبران خسارت...

نظر ۰ بازدید ۶۴۶


وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support